Giftiga kläder

I västvärlden och här i Sverige köper vi kläder som är producerade i Asien. Även om det finns en lagstiftning och regleringar i Europa kring hälsovådliga ämnen, respekteras inte dessa regleringar av en del fabrikörer i Asien. I de fabrikerna tillverkas kläder som kan använda sig av giftiga ämnen vid tillverkningen av kläder och andra textilier som sängkläder. Dessa gifter kan förekomma i färgämnen och i tätskikt. De är hälsofarliga för både konsumenter och textilarbetare. De senare är i regel barn. De giftiga medlen kan även innebära miljöfaror i både producentland och importländerna.

 

Ftalater
Ftalater är en sorts kemiska föreningar som är salter eller estrar av ftalsyra. Närmare bestämt är ftalater ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används som mjukgörare i plast. Därmed finns de ofta i plasttryck på kläder. EU har klassat tre ftalater, dietylhexylftalat, DEHP, dibutylftalat, DBP och bensylbutylftalat, BBP, som hälsofarliga och skadliga för reproduktionsförmågan.

 

Azofärgämnen
Färgämnen som innehåller en eller flera azogrupper kallas azofärgämnen. Azofärgämnen utgör huvuddelen av de organiska färgämnena. Huvudsakligen används azofärgämnen till infärgning av textila material.

watercolor and gouache background
watercolor and gouache background

 

Minska risken med giftiga kläder
För att minska risken att utsätta sig för giftiga kläder kan man gärna iaktta följande.

Ha gärna för vana att välja miljömärkta textilier. Dessa ska uppfylla vissa miljö- och kemikaliekrav. Trots miljömärkning kan varan ändå innehålla farliga kemiska ämnen.

Välj ekologiskt odlad bomull. Den använder inte kemiska bekämpningsmedel till skillnad från den traditionellt odlade bomullen.

Undvik textilier som är impregnerade, flamskyddade eller antibakteriella. Vanligt att farliga kemikalier har använts vid tillverkningen av dessa.

Företag har ett ansvar för sina produkter, fråga i butiken om det du ska köpa innehåller hälsovådliga ämnen.

Innan man använder ett nyinköpt plagg ska de tvättas för att minska rester av hälsovådliga ämnen. För det fall den vara man köpt luktar starkt av kemikalier, vädra ur ordentligt för att undgå inandning av dessa kemikalier.

Då barn är känsligare än vuxna, var extra försiktig när det gäller saker som är avsedda att användas av barn.

Se till att meddela butiken då en nyinköpt vara ger besvär av något slag. Vid större besvär som eventuellt kan härledas till en viss vara – uppsök läkare.